Mitä liikelahjat ovat?

Liikelahjan avulla on mahdollista selkeyttää yrityksen arvoja ja viestiä niillä arvostusta sidosryhmiä kuten työntekijöitä, asiakkaita sekä potentiaalisia asiakkaita kohtaan. On lahja sitten fyysinen, esimerkiksi personoitu paketillinen kahvia, aineeton lahja, esimerkiksi lahjakortti, syötävä herkku tai kokemus, tärkeintä on ottaa huomioon, että lahja viestii juuri niitä asioita, joista antaja haluaa sen viestivän. Myös lahjan vastaanottajaa on tärkeää ajatella liikelahjan valinnassa.

Hyvän liikelahjan tärkeimpiä elementtejä ovat luotettavuus, laatu ja turvallisuus. Sen on hyvä olla tuote tai palvelu, jolle löytyy oikeasti käyttöä ja joka tuottaa mielihyvää saajalleen. Jokaiselle yritykselle löytyy sopivat liikelahjat ja parhaiden lahjojen eteen tehdään yleensä tutkimustyötä, jotta löydetään molempia osapuolia miellyttävä liikelahja. Rohkeus kokeilla erilaisia keinoja ja kokeilla erilaisia lahjoja johtaa usein parhaimpaan tulokseen.

 

Miksi liikelahjat ovat tärkeitä?

Lahjan saaminen on ihana kokemus, joka luo keskinäistä yhteyttä antajan ja saajan välille. Ihmiset haluavat työskennellä yritysten kanssa, jotka he tietävät, joihin he luottavat ja joista he pitävät. Liikelahjan vaikutusta ei pidä vähätellä, sillä 89 % muistaa liikelahjan antaneen yrityksen nimen ja 83 % pitää saamasta liikelahjasta.

Liikelahjan tarkoituksena on kasvattaa vastaanottajan positiivista mielikuvaa yrityksestä tai brändistä ja rakentaa sitä kautta luottamusta.  Yritykset sekä markkinoijat ovat pitkään uskoneet yrityslahjojen voimaan, kun rakennetaan parempia ja kestävämpiä suhteita jo olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

 

Liikelahjojen psykologinen vaikutus

Yrityslahjojen antamisella ja niiden vaikutuksella on vahva yhteys psykologiaan ja ihmisen luonnollisiin reaktioihin positiivisesta ajattelumaailmasta ja motivaatiosta. Odottamattomat ja vilpittömät yllätykset vaikuttuvat lahjan vastaanottajan käytökseen ja jo pienellä lahjalla voi olla merkittävä vaikutus. Yrityslahjoihin on usein liitetty logo, jonka lahjan saaja tietoisesti tai alitajuntaisesti huomio ja liittää usein saamaansa lahjaan. Esimerkiksi neuvottelutilanteissa pieni personoitu lahja voi olla merkittävässä roolissa, sillä lahjan avulla voidaan rikkoa jää ja lähteä rakentamaan luottamusta. Onnistunut yrityslahja voi olla ratkaisevassa asemassa neuvottelutilanteissa, rekrytoinneissa sekä työntekijöiden sitouttamisessa.  

                     

Liikelahjakäytännöt ja -etiikka 

Yrityslahjat ovat tärkeä osa markkinointi ja niitä annetaan usein merkkipäivä- ja läksiäislahjoina, yritysvierailuiden yhteydessä, kiitoksena ja kausiluontoisesti, esimerkiksi jouluna. Yrityslahjoilla on suuri merkitys yrityksen imagoon ja siksi on tärkeä kiinnittää lahjan valintaa erityistä huomiota, jotta lahjan antama viesti on oikeanlainen.

Yrityslahja on syytä valita tarkkaan ja miettiä huolella lahjan sopivuus. Yrityslahjaksi ei kelpaa mikä tahansa, sillä löytyy erilaisia lainsäädäntöjä, jotka rajoittavat liikelahjoja. Yrityslahjoja koskevat lait ovat hyvin samankaltaisia kaikissa maissa, mutta silti ulkomaille suuntautuvien lahjojen suhteen on syytä olla erityisen tarkka.

Yrityslahjaa pohdittaessa on hyvä huomioida lahjan saajan ja antajan välinen suhde; lahja ei saa olla liian kallis, ettei sitä katsota lahjukseksi. Yrityslahjan antaja ei saa odottaa lahjan vastaanottajalta minkäänlaista vastapalvelusta, ja lahjat on syytä antaa ilman piilottelua. Jotta vältytään vahingoilta, kannattaa selvittää suoraan lahjan vastaanottajalta minkälaisia käytäntöjä ja toimintatapoja heillä on yrityslahjojen suhteen.

 

Mihin tarkoitukseen liikelahja hankitaan

Liikelahjaa suunniteltaessa on hyvä pohtia mihin tarkoitukseen se hankitaan. Onko kyseessä mainoslahja, jonka avulla pyritään tuomaan omaa yritystä ja brändiä esille ja joita jaetaan esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Usein mukaan on liitetty logo, yrityksen nimi sekä yhteystiedot ja tavoitteena on kontaktoida potentiaalisia asiakkaita.

Vai avainasiakkaille liikesuhteen ylläpitämiseen hankittu liikelahja on arvokkaamman näköinen ja tarkkaan harkittu. Lahjan saajaa on spesifisti ajateltu hankita vaiheessa, eikä parras valoissa ole oman brändin esiintuominen, vaan lahjansaajan muistaminen ja arvostuksen osoittaminen.

Työntekijöille osoitettujen liikelahjojen tarkoitus on usein vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta yritykseen. Lahjat motivoivat työntekijöitä ja kielivät yrityksen arvostuksesta ja kiitollisuudesta työpanosta kohtaan. Sisäiset liikelahjat voivat olla ulkoasultaan vapaampia ja sisällöltään rennompia. Nämä lahjat ovat usein kaikille samanlaiset ja niillä halutaan nostaa yhteishenkeä.

Kausilahjoihin lukeutuu joulu-, juhannus- ja pääsiäislahjat sekä muut erilaisiin juhlapyhiin liitettävät lahjat. Suomessa etenkin joulunajan yrityslahjat ovat tärkeimmät ja niitä jaetaan huomattavasti muita lahjoja enemmän. Jouluisella yrityslahjalla muistetaan ja kiitetään työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja kannustetaan entistä parempaan tulevaan vuoteen. Vuoden vaihteen jälkeen työpaikalle voi palata hyvillä mielin, kun lahjan kautta on saanut kiitosta menneestä uurastuksesta.

 

 

Kenelle liikelahja annetaan ja mitä sillä halutaan kertoa?

Potentiaalisille asiakkaille

Liikelahjan antaminen voi motivoida niitä henkilöitä, jotka eivät vielä ole asiakkaita, tulemaan asiakkaiksi. Kuluttajat asioivat usein sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat jääneet heidän mieleensä.  Oikean lahjan lähettäminen oikeaan aikaan voi toimia potentiaalisen asiakkaan motivaattorina haluttujen toimenpiteiden toteuttamisessa, oli kyseessä sitten ostopolulla eteneminen, sivustolle rekisteröityminen tai lopullisen tarjouksen pyytäminen.  

Asiakkaille

Myös asiakkaat voivat hyötyä oikein ajoitetusta liikelahjasta. Sen avulla voi kertoa arvostavansa heidän toimintaansa, huomioida onnistumiset ja muistuttaa yrityksen olemassaolosta ja hyvistä liikesuhteista, jos viimeisestä tapaamisesta on kulunut hetkinen.

Työntekijöille

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden lisäksi on hyvä huomioida yrityksen kantava voima eli työntekijät. Useissa tapauksissa avain kannattavaan bisnekseen ja hyviin asiakastuloksiin lähtee hyvinvoivasta työyhteisöstä. Laadukkaat ja personoidut lahjat työntekijöille viestivät työnantajan arvostuksesta heitä kohtaan, kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista yritykseen. Nämä tunteet näkyvät usein positiivisesti työntekijän työskentelytavoissa ja motivaatiossa. Työntekijöitä voi muistaa myös yrityksen sisäisillä lahjoilla erilaisista virstanpylväistä ja saavutuksista. 

  • Henkilökohtainen tapahtuma:Uuden perheenjäsenen syntymä, pyöreiden vuosien täyttäminen, valmistuminen tai koulutuksen suorittaminen, muun ison henkilökohtaisen asian saavuttaminen.
  • Yrityksen tapahtuma:Työvuosista palkitseminen, läksiäislahja, projektin loppuun vieminen, yrityksen omat sisäiset kilpailut tai muu vastaava yritykseen liittyvä saavutus.
  • Spesiaali tunnustus:Palkitaan työntekijä päivän pelastamisesta, kollegoiden auttamisesta tai merkittävästä työpanoksestaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aina löytyy syitä kehua ja palkita työntekijöitä heidän panoksestansa yrityksen hyväksi ja motivaation ylläpitämiseksi.

 

Liikelahjan arvo ja arvon tuottaminen

Liikelahjan arvo määritellään usein lahjanvastaanottajan mukaan, mutta lahja ei saa kuitenkaan koskaan olla liian kallis, ettei sitä ymmärretä väärin. Perussääntönä tässä on, että lahja ei saisi olla kalliimpi kuin mitä vastaanottaja pystyy matalalla kynnyksellä itse itselleen hankkimaan.

Liikelahjan yritykselle tuottamaa arvoa voidaan mitata sillä, kuinka hyvin se puhuttelee saajaansa, miten se kuljettaa halutun viestisi saajalleen ja miten se auttaa saavuttamaan myynnilliset ja markkinoinnilliset tavoitteet. Tällä ei tarkoiteta sitä, että kaikki täytyisi olla tilastoitua dataa, vaan myös välittämisen ja hyvän mielen tuottaminen voivat olla perimmäinen viesti, jota yrityslahjalla halutaan välittää. 

 

Hyödynnä kahvilahjojen voima

Me suomalaiset olemme kahvinjuojakansaa ja tilastotkin puhuvat asian puolesta - kahvia juodaan vajaa 10 kg henkilöä kohti joka vuosi. Tämä on huikea määrä ja kertoo kahvin merkityksestä jokapäiväisessä elämässä. Kahvia käytetään vuodenajasta riippumatta ja se on mitä mainioin liikelahja idea. Kahvikupillisen ääressä vietetään usein rentouttavia hetkiä yhdessä työkavereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kahvi on täydellinen liikelahja ja siitä löytyy kaikki hyvän liikelahjan ominaisuudet: se on käytännöllinen ja tuottaa saajalleen mielihyvää. Meidän kahvimme on lisäksi eettisesti tuotettua, laatusertifioitua sekä intohimolla omassa paahtimossamme Joensuussa valmistettua.

 

Personoitu liikelahja

Meidän kauttamme tilatut liikelahjakahvit on mahdollista suunnitella alusta alkaen täysin oman näköiseksi ja makuiseksi. Voit tilata meiltä kahvin yrityksenne omalla ilmeellä ja logolla varustettuna. Tarjolla on vaalea- ja tummapaahtoa papuna ja perinteisenä suodatinkahvina. Vaihtoehtoisesti voit myös suunnitella yrityksellenne uniikin kahvin, jota emme paahda muille kuin teille.

Suunnitteluun ei mene kuin hetki ja sen voi tehdä vaikka kahvitauon yhteydessä. Visuaalinen ilme on vapaasti suunniteltavissa ja vaihtoehtoina on usean näköisiä, värisiä ja kokosia pusseja. Voimme yhdessä suunnitella teille täysin oman pussin. Liikelahjakahvit on käsin paahdettu ja rakkaudella valmistettu itse valitsemistamme laadukkaista kahvipavuista.  

Itse suunniteltu kahvipaketti sekä sen sisältö takaavat mahdollisuuden personoida niitä saajan mukaan. Tummapaahdon ystävälle tummaa kahvia ja itse kahvinsa jauhavalle kahvipapuja. Tämä on parhaillaan liikelahjojen personointia, jonka avulla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille sekä työntekijöille ja rakennetaan arvostuksen tunnetta ja luottamusta. 


Tilaa kahvipostia

[[recommendation]]